-->
CBG | Centrum voor Familiegeschiedenis

Centraal Bureau voor Genealogie

De Stichting Centraal Bureau voor Genealogie is opgericht om de genealogie en verwante wetenschappen te bevorderen. Wij ondersteunen de genealogiebeoefening door:

het beheren van een bibliotheek en verzamelingen op het gebied van genealogie en verwante wetenschappen;
het beschikbaar stellen van deze collecties voor onderzoek;
het verlenen van verschillende diensten (onder meer advies, informatie, genealogisch en heraldisch onderzoek);
het verzorgen van uitgaven op het gebied van genealogie en verwante wetenschappen.

Wij worden gesubsidieerd door de Rijksoverheid en verkrijgen inkomsten uit onze producten en dienstverlening. Ruim 11.000 vrienden steunen ons werk door hun jaarlijkse donaties. Ook zijn er veel vrijwilligers die ons steunen bij het realiseren van allerlei projecten.

Het Centraal Bureau voor Genealogie is aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit houdt in dat het CBG als ANBI-instelling geen erf- of schenkbelasting hoeft te betalen over ontvangen erfenissen en schenkingen. Degene die het Bureau een schenking doet, kan zijn gift van de inkomsten- of vennootschapsbelasting aftrekken (binnen de daarvoor geldende regels).

Voor een uitgebreide weergave van de ANBI-gegevens van het CBG klikt u hier.home > over het CBG