-->
CBG | Centrum voor Familiegeschiedenis

Jaarboek van het Centraal Bureau voor Genealogie

Tot en met 2013 ontvingen de Vrienden van het CBG een Jaarboek. Elk jaarboek bevat een keur aan artikelen van hoge kwaliteit op het gebied van genealogie, heraldiek en verwante wetenschappen. De jaarboeken zijn ruim geïllustreerd, vanaf 2008 ook in kleur. Vanaf 1998 zijn de jaarboeken aan een specifiek thema gewijd. U vindt ze hieronder thematisch geordend. Wij raden u aan om via tel. nr. 070-3150510 te informeren of ze nog leverbaar zijn. Het laatste jaarboek in de reeks is getiteld "De genealogische werkplaats". Met ingang van 2014 wordt er géén jaarboek meer gemaakt, maar ontvangen de Vrienden van het CBG een veel dikker kwartaalblad.

Werkt de link 'bestellen' niet? Stuur dan een e-mail met de gewenste uitgave, uw adresgegevens en eventueel uw vriendnummer aan bestelling@cbg.nl.

De genealogische werkplaats

De genealogische werkplaats Jaarboek van het Centraal Bureau voor Genealogie
nr 67 2013) 198 blz. ISBN 978-90-5802-097-0
€ 25 (Vrienden € 20)
bestellenRampspoed & Tegenslag


Rampspoed en tegenslag vormen een genealogische goudmijn. Onverwachte vondsten over het leven van een voorouder zijn vaak het gevolg van het feit dat die voorouder iets ergs is overkomen. Zodra de individuele tegenslag veroorzaakt werd door een grotere rampspoed als oorlog, ziekte of overstroming, zijn er mogelijk specifieke bronnen waarin de voorouder terug is te vinden. Voor dit Jaarboek hebben we gepoogd een aantal rampen bij elkaar te zetten die voor een genealoog interessant materiaal kunnen opleveren.

Rampspoed en Tegenslag Jaarboek van het Centraal Bureau voor Genealogie
nr 64 2010) 238 blz. ISBN 978-90-5802-076-5
€ 27,50 (Vrienden € 22,50) 
bestellen


Naar boven


Genealogie en de Canon I en II
De delen 62 (2008) en 63 (2009) van het Jaarboek van het Centraal Bureau voor Genealogie zijn gewijd aan 'Genealogie en de Canon'. Daarin staan genealogische en heraldische bijdragen die verband houden met een aantal 'vensters' uit de Canon van Nederland.

Het eerste deel (Jaarboek 2008) heeft betrekking op vensters vóór 1780, het tweede deel behandelt een aantal vensters op de laatste twee eeuwen.

Genealogie en de Canon deel I. Inhoudsopgave
download


Genealogie en de Canon deel I. Jaarboek van het Centraal Bureau voor Genealogie 62 (2008)
€ 27,50 (Vrienden € 22,50) 
bestellen


Genealogie en de Canon deel II. Inhoudsopgave
download


Genealogie en de Canon deel II. Jaarboek van het Centraal Bureau voor Genealogie 63 (2009)
€ 27,50 (Vrienden € 22,50) 
bestellen


Naar boven


Geschiedenis van de Nederlandse genealogie

De Nederlandse genealogiebeoefening kent geen traditie als het gaat om onderzoek naar de geschiedenis van de eigen discipline. Dit themadeel maakt een eerste balans op van de geschiedenis van de Nederlandse genealogie.

Geschiedenis van de Nederlandse genealogie. Inhoudsopgave
download

Geschiedenis van de Nederlandse genealogie. Jaarboek van het Centraal Bureau voor Genealogie 59 (2005)
€ 27,50 (Vrienden € 22,50) 
bestellen


Naar boven


Personen-, familie- en erfrecht


Het personen- en familierecht regelt de hoedanigheden en bevoegdheden van personen en de rechtsbetrekkingen die voortvloeien uit het familieverband. Het erfrecht regelt de overgang van het vermogen van een overledene naar de erfgenamen. Veel genealogische bronnen houden verband met deze onderdelen van ons rechtssysteem.

Personen-, familie- en erfrecht. Inhoudsopgave
download

Personen-, fanilie- en erfrecht. Jaarboek van het Centraal Bureau voor Genealogie 55 (2001)
€ 27,50 (Vrienden € 22,50) 
bestellen


Naar boven


Veranderende levens. Nederlandse families na 1850

Na 1850 raakte de Nederlandse samenleving in een stroomversnelling als gevolg van de industrialisatie, de aanleg van moderne infrastructuur en de introductie van nieuwe communicatiemiddelen. Dit themadeel laat in een reeks familiegeschiedenissen zien hoe de wording van het moderne Nederland tussen 1850 en 2000 in het familieleven gestalte kreeg.

Veranderende levens. Nederlandse families na 1850. Inhoudsopgave
download

Veranderende levens. Nederlandse families na 1850. Jaarboek van het Centraal Bureau voor Genealogie 61 (2007)
€ 27,50 (Vrienden € 22,50) 
bestellen


Naar boven


Verenigde Oost-Indische Compagnie

In 2002 was het 400 jaar geleden dat de Verenigde Oost-Indische Compagnie werd opgericht. De Compagnie was zo'n twee eeuwen lang een belangrijke werkgever. Dit themadeel vormt een kijk op het VOC-bedrijf vanuit genealogisch perspectief.

Verenigde Oost-Indische Compagnie. Inhoudsopgave
download

Verenigde Oost-Indische Compagnie. Jaarboek van het Centraal Bureau voor Genealogie 56 (2002)
€ 27,50 (Vrienden € 22,50) 
bestellen


Naar boven


Vrouwen, familie en maatschappij

Vrouwen leiden in veel genealogieën en familiegeschiedenissen een min of meer onzichtbaar leven. Toch zijn er genoeg bronnen en onderzoeksmethoden om vrouwen een meer evenredige plaats in de geschiedschrijving te geven. Dit themadeel richt zich op de relatie tussen gezin en werk én tussen de private en publieke sfeer in vrouwenlevens vanaf de zestiende tot de twintigste eeuw.

Vrouwen, familie en maatschappij. Inhoudsopgave
download

Vrouwen, familie en maatschappij. Jaarboek van het Centraal Bureau voor Genealogie 58 (2004)
€ 27,50 (Vrienden € 22,50) 
bestellen


Naar boven


Waterbeheer

De vaderlandse geschiedenis telt weinig onderwerpen die zozeer verbonden zijn met de Nederlandse identiteit als 'waterbeheer'. Dit themadeel is gewijd aan het Nederlandse waterbeheer, de mogelijkheden van het thema voor genealogen en het belang van genealogische en/of biografische studies in de geschiedschrijving over het waterbeheer.

Waterbeheer. Inhoudsopgave
download

Waterbeheer - Jaarboek van het Centraal Bureau voor Genealogie 57 (2003)
€ 27,50 (Vrienden € 22,50) 
bestellen


Naar boven


Ziekte en gezondheid

Dit themadeel bevat bijdragen over ziekte en gezondheid vanuit een medisch, historisch of genealogisch perspectief. Het thema heeft de bijzonder belangstelling van Nico Plomp, die in 2006 afscheid nam als plaatsvervangend directeur van het CBG. Aan hem is dit themadeel opgedragen.

Ziekte en gezondheid. Inhoudsopgave
download

Ziekte en gezondheid. Jaarboek van het Centraal Bureau voor Genealogie 60 (2006)
€ 27,50 (Vrienden € 22,50) 
bestellen

Naar boven


home > uitgaven > jaarboek