-->
Centraal Bureau voor Genealogie

Persoonskaarten en persoonslijsten

Onze instelling is officieel aangewezen als beheerder van het 'Centraal archief van overledenen'. Daarin bevinden zich de persoonskaarten van mensen die in Nederland woonden en hier na 1938 en vr 1 oktober 1994 zijn overleden.

Op 1 oktober 1994 werd de digitale Gemeentelijke Basisadministratie persoonsgegevens (GBA) ingevoerd. De digitale persoonsgegevens (persoonslijsten) uit de GBA van in Nederland overleden personen vormen het tweede bestanddeel van het 'Centraal archief van overledenen'.

Persoonskaart en persoonslijst zijn belangrijk in de beginfase van uw onderzoek en leiden u naar de gegevens in de burgerlijke stand. In de uitgave burgerlijke stand en bevolkingsregister leest u meer over de achtergrond van deze moderne vormen van bevolkingsadministratie.Persoonskaart

Het 'Besluit bevolkingsboekhouding' van 10 augustus 1938 bepaalde dat er van elke in Nederland woonachtige persoon een persoonskaart aangelegd moest zijn. Wij beheren de persoonskaarten van overledenen. Tesamen met de latere persoonslijsten wordt dit archief het 'Centraal Archief van Overledenen' genoemd.

De persoonskaart bevat ondermeer de personalia van de betrokkene, de namen van de ouders (vaak met hun geboorteplaatsen en -data) en gegevens over huwelijk(en), partner(s) en kinderen.

Op de persoonskaarten komen afkortingen voor waarvan wij een overzicht hebben gemaakt. U kunt het hier downloaden.

Afkortingen op persoonskaarten. Informatieblad
(PDF 50 Kb).
downloadNaar boven


Persoonslijst

Op 1 oktober 1994 werd de Gemeentelijke Basisadministratie persoonsgegevens (GBA) ingevoerd. Vanaf die datum is de bevolkingsregistratie geautomatiseerd. Op grond van de 'Wet Gemeentelijke Basisadministratie persoonsgegevens' ontvangen wij gegevens over overledenen uit deze digitale bevolkingsadministratie.

De persoonslijst bevat ondermeer de personalia van de betrokkene, de namen van de ouders (met hun geboorteplaatsen en -data) en gegevens over huwelijk(en), partner(s) en (soms) kinderen.
Bij het overzetten van gegevens van de persoonskaart naar de digitale persoonslijst waren gemeentes niet verplicht lle gegevens van de kaart over te nemen. Gebeurtenissen (zoals geboorte, huwelijk, overlijden) vr 1966 werden standaard niet meegenomen. Ook beroep - wl op de persoonskaart te vinden - wordt niet meer vermeld. Adresgegevens mogen niet meer door het CBG worden verstrekt.

Uittreksels van persoonslijsten komen beschikbaar vanaf het tweede kalenderjaar na het jaar van overlijden van betrokkene.

Naar boven


Uittreksels aanvragen

Omdat persoonskaarten en persoonslijsten vrij recente gegevens bevatten, geven wij ze niet ter inzage. Wij mogen u wel uittreksels ervan verstrekken. Klik op uittreksels van persoonskaarten en persoonslijsten voor meer informatie.


Naar boven


Meer informatie

Voor meer informatie download ons informatieblad:

Persoonskaarten en persoonslijsten. Informatieblad
download


Privacyreglement GBA

De reglementen omtrent uittreksels van persoonskaarten en persoonslijsten vindt U in onze privacy-regeling. Deze is in 1994 (de aanvang van de Gemeentelijke Basis Administratie) gedeponeerd bij de Registratiekamer, de voorloper van het College Bescherming Persoonsgegevens.

Privacyreglement GBA 24 aug 1994 - CBG
download


Naar boven


home > collecties > persoonskaarten en persoonslijsten