-->
CBG | Centrum voor Familiegeschiedenis

Oost-Indische Bronnen (132 treffers)
De Oost-Indische bronnen bestaan uit meerdere archieven, namelijk de Weeskamer archieven Ambon en een deel van de collectie Familiepapieren van Bloys van Treslong Prins. De bijbehorende scans zijn in te zien in de Digitale Studiezaal van het CBG.
Memorie van aangifte voor het successierecht over de boedel van Catharina Wilhelmina Alexander, gedaan door lijkaanvaarder Gerehar Eduard Ruardij Willems.
periode: 20-09-1875
plaats: Batavia
archiefnummer: VIBDNI000180
persoonsnamen: Catharina Wilhelmina Alexander, Gerehar Eduard Ruardij Willems,
afbeelding
Memorie van aangifte voor het successierecht over de boedel van Jan Hendrik Albert, gedaan door de vader Johannes Eduard Albrecht.
periode: 01-12-1877
plaats: Batavia
archiefnummer: VIBDNI000186
persoonsnamen: Jan Hendrik Albert, Johannes Eduard Albrecht,
afbeelding
Memorie van aangifte voor het successierecht over de boedel van Willem Eduard Anthonijs, gedaan door de oom Sander Mathijs Anthonijs.
periode: 17-03-1877
plaats: Batavia
archiefnummer: VIBDNI000243
persoonsnamen: Willem Eduard Anthonijs, Sander Mathijs Anthonijs,
afbeelding
Memorie van aangifte voor het successierecht over de boedel van Louis Eduard Alling gedaan door Frederik Jacobus Alling.
periode: 28-02-1854
plaats: Tanawangko
archiefnummer: VIBDNI000371
persoonsnamen: Louis Eduard Alling, Frederik Jacobus Alling,
afbeelding
Kerkelijke attestatie opgesteld te Benkoelen voor Eduard Friederich Böckel.
periode: 21-02-1859
plaats: Benkoelen
archiefnummer: VIBDNI001180
persoonsnamen: Eduard Friederich Böckel,
afbeelding
Memorie van aangifte voor het successierecht over de boedel van Marie Baumbaar, gedaan door de vader Wilhelm Joseph Eduard Phillip Baumbaar.
periode: 10-07-1877
plaats: Batavia
archiefnummer: VIBDNI001499
persoonsnamen: Marie Baumbaar, Wilhelm Joseph Eduard Phillip Baumbaar,
afbeelding
Memorie van aangifte voor het successierecht over de boedel van Henri Eduard Bach, gedaan door Hendrik Johannes Casper Hulscher.
periode: 24-11-1877
plaats: Batavia
archiefnummer: VIBDNI001503
persoonsnamen: Henri Eduard Bach, Hendrik Johannes Casper Hulscher,
afbeelding
Memorie van aangifte voor het successierecht over de boedel van Gerrit Eduard van den Broek, gedaan door de broer W. G. van den Broek.
periode: 30-10-1877
plaats: Batavia
archiefnummer: VIBDNI001534
persoonsnamen: Gerrit Eduard van den Broek, W. G. van den Broek,
afbeelding
Memorie van aangifte voor het successierecht over de boedel van Wijnand Willem van Berckel Bik, gedaan door de weduwe Lambertina Jeanette Elisabeth Adriana Meijer, Willem Butin Bik, Marie Josephina van Berckel Bik, Anthonius Martinus van der Meer, Rosalie Francoise van Berckel Bik en Eduard Georg Carl August Waitz. Incompleet. Met bijgevoegd briefje.
periode: 28-09-1875
plaats: Batavia
archiefnummer: VIBDNI001540
persoonsnamen: Wijnand Willem van Berckel Bik, Lambertina Jeanette Elisabeth Adriana Meijer, Willem Butin Bik, Marie Josephina van Berckel Bik, Anthonius Martinus van der Meer, Rosalie Francoise van Berckel Bik, Eduard Georg Carl August Waitz,
afbeelding
Memorie van aangifte voor het successierecht over de boedel van Eduard Raijmond Berrijman, gedaan door de weeskamer.
periode: 01-07-1874
plaats: Batavia
archiefnummer: VIBDNI001594
persoonsnamen: Eduard Raijmond Berrijman,
afbeelding
Memorie van aangifte voor het successierecht over de boedel van Eduard Raijmond Berrijman, gedaan door de weeskamer.
periode: 25-06-1874
plaats: Batavia
archiefnummer: VIBDNI001624
persoonsnamen: Eduard Raijmond Berrijman,
afbeelding
Memorie van aangifte voor het successierecht over de boedel van Gustav Eduard Busch, gedaan door de weeskamer.
periode: 1876
plaats: Batavia
archiefnummer: VIBDNI001876
persoonsnamen: Gustav Eduard Busch,
afbeelding
Memorie van aangifte voor het successierecht over de boedel van Frederik Eduard Böck, gedaan door Hubert Eduard Böck, als lijkaanvaarder.
periode: 30-12-1874
plaats: Batavia
archiefnummer: VIBDNI001938
persoonsnamen: Frederik Eduard Böck, Hubert Eduard Böck,
afbeelding
Memorie van aangifte voor het successierecht over de boedel van Willem Eduard Breuër, gedaan door de vader W. F. A. Breuër.
periode: 21-01-1878
plaats: Batavia
archiefnummer: VIBDNI001989
persoonsnamen: Willem Eduard Breuër, W. F. A. Breuër,
afbeelding
Verzoekschrift van Emile Henri Bornand aan de gouverneur-generaal, betreffende een boete met betrekking tot het niet tijdig afwikkelen van de erfenis van Eduard Bornand voor zijn weduwe Julie Ernestine Bédier. Incompleet.
periode: 1885
plaats: Batavia
archiefnummer: VIBDNI002025
persoonsnamen: Emile Henri Bornand, Eduard Bornand, Julie Ernestine Bédier,
afbeelding
Memorie van aangifte voor het successierecht over de boedel van Anna Cornelia Burger geboren Van Daalen, gedaan door de executeur testamentaire Eduard Engelbertus Willem Burger. Met bijgevoegde verklaring.
periode: 01-08-1874
plaats: Batavia
archiefnummer: VIBDNI002047
persoonsnamen: Anna Cornelia van Daalen, Eduard Engelbertus Willem Burger,
afbeelding
Memorie van aangifte voor het successierecht over de boedel van Jacob Willem Beijnon, gedaan door de schoonzoon Jan Gruijter en de zonen Jan Daniel Beijnon en Eduard Beijnon.
periode: 10-12-1874
plaats: Batavia
archiefnummer: VIBDNI002061
persoonsnamen: Jacob Willem Beijnon, Jan Gruijter, Jan Daniel Beijnon, Eduard Beijnon,
afbeelding
Memorie van aangifte voor het successierecht over de boedel van Franz Joseph Eduard Berg, gedaan door Johan Jacob Berg.
periode: 03-11-1875
plaats: Batavia
archiefnummer: VIBDNI002082
persoonsnamen: Franz Joseph Eduard Berg, Johan Jacob Berg,
afbeelding
Stukken betreffende de nalatenschap van Libertina Juliana Brunet, afgehandeld door de executeur testamentaire Eduard Young.
periode: 05-05-1876 t/m 29-09-1876
plaats: Batavia
archiefnummer: VIBDNI002083
persoonsnamen: Libertina Juliana Brunet, Eduard Young, Albert Leonard van Beek,
afbeelding
Memorie van aangifte voor het successierecht over de boedel van Jan Daniel Beijnon, gedaan door zijn broer Eduard Beijnon en zijn zwager Jan Gruijter.
periode: 15-12-1877
plaats: Batavia
archiefnummer: VIBDNI002127
persoonsnamen: Jan Daniel Beijnon, Eduard Beijnon, Jan Gruijter,
afbeelding
Afschrift van de geboorteakte van Max, zoon van het echtpaar Max Eduard Gottlieb Bartels en Angeline Henriette Caroline Maurenbrecher.
periode: 09-05-1902
plaats: Soekaboemi
archiefnummer: VIBDNI002666
persoonsnamen: Max Eduard Gottlieb Bartels, Angeline Henriette Caroline Maurenbrecher, Max -,
afbeelding
Brief van de Raad van Justitie te Soerabaja aan de resident van Pasoeroean, betreffende de door hem verleende dagvaarding aan Johannis Fredrik Neijndorff, als procureur voor Eduard George Basset, van J. C. van den Dungen. Met bijlage.
periode: 12-08-1840
plaats: Soerabaja
archiefnummer: VIBDNI002786
persoonsnamen: Johannis Fredrik Neijndorff, Eduard George Basset, J. C. van den Dungen,
afbeelding
Certificaat van ophouding van betaling afgegeven aan Johanna de Meij, weduwe van Johan Herman Eduard Bruno.
periode: 08-03-1873
plaats: Pasoeroean
archiefnummer: VIBDNI002790
persoonsnamen: Johanna de Meij, Johan Herman Eduard Bruno,
afbeelding
Verzoekschrift van G. A. de Bruin aan de ambtenaar van de Burgerlijke Stand te Banjoewangi, betreffende de geboorteakte van Eduard de Bruin.
periode: 25-06-1915
plaats: Bangil
archiefnummer: VIBDNI003091
persoonsnamen: G. A, de Bruin, Eduard de Bruin,
afbeelding
Memorie van aangifte voor het successierecht over de boedel van Johan August Hendrik Collard, gedaan door de vader Eduard Mathijs Collard.
periode: 15-09-1873
plaats: Batavia
archiefnummer: VIBDNI003108
persoonsnamen: Johan August Hendrik Collard, Eduard Mathijs Collard,
afbeelding
Uittreksel uit het register tot inschrijving van de akten van geboorte, betreffende de geboorte en erkenning van Emma Theresia Sophia, dochter van Eduard Cesar Alphons Becu en Giëm.
periode: 19-06-1896
plaats: Ambarawa
archiefnummer: VIBDNI003389
persoonsnamen: Emma Theresia Sophia -, Eduard Cesar Alphons Becu, Giëm -,
afbeelding
Conduite-staten van Pieter Zeydel en Herman Eduard Steinmetz.
periode: 25-12-1878
plaats: Wasanaba
archiefnummer: VIBDNI003438
persoonsnamen: Pieter Zeydel, Herman Eduard Steinmetz,
afbeelding
Conduite-staat van Eduard Thomas Theodorus Henricus van Benthem van den Bergh.
periode: 19-04-1887
plaats: Poerwaredja
archiefnummer: VIBDNI003486
persoonsnamen: Eduard Thomas Theodorus Henricus van Benthem van den Bergh,
afbeelding
Afstammingsbewijs voor Hubert Eduard Böck. Afschrift. Gesteld in het Bahasa Indonesia.
periode: 28-01-1954
plaats: Djakarta
archiefnummer: VIBDNI003740
persoonsnamen: Hubert Eduard Böck, Johanna Wilhelmina Alt, John George Böck, Fenna Ottenhoff, Louis Henri Filon,
afbeelding
Verzoekschrift van Eduard Camphuisen aan de resident van Pasoeroean, betreffende deelname aan het ambtenaarsexamen.
periode: 12-12-1901
plaats: Madjakerta
archiefnummer: VIBDNI003991
persoonsnamen: Eduard Camphuisen,
afbeelding
Staat van de ontvanger van het recht van successie en overgang van al hetgeen ten gevolge van overlijden wordt geërfd of verkregen door Europeanen of met hen gelijkgestelden, betreffende Antoine Eduard Croese.
periode: 02-11-1876
plaats: Pasoeroean
archiefnummer: VIBDNI004088
persoonsnamen: Antoine Eduard Croese,
afbeelding
Afschrift van de huwelijksafkondiging van Leopold Eduard van Hecking Colenbrander en Wilhelmina Agneta Julia van Vloten.
periode: 27-06-1919
plaats: Prabalingga
archiefnummer: VIBDNI004138
persoonsnamen: Leopold Eduard van Hecking Colenbrander, Wilhelmina Agneta Julia van Vloten,
afbeelding
Stukken betreffende het huwelijk tussen Eduard Christiaan en Johanna Hendrika Berendhuijsen. Deels een afschrift.
periode: 1912
plaats:
archiefnummer: VIBDNI004190
persoonsnamen: Eduard Christiaan, Johanna Hendrika Berendhuijsen,
afbeelding
Stukken betreffende de zakelijke transacties tussen Eduard Daniels enerzijds en Coenraad Martin Neun en Johan Lubbert Umbgrove anderzijds, deels via de firma's Severin & Haesebroeck te Amsterdam en De Coninck & Co te Kopenhagen. Deels dubbel gefilmd. Deels incompleet. Deels afschriften. Deels gesteld in het Frans. Deels in slechte staat.
periode: 12-03-1794 t/m 30-06-1809
plaats: Batavia
archiefnummer: VIBDNI004465
persoonsnamen: Eduard Daniels, Coenraad Martin Neun, Johan Lubbert Umbgrove, Eduard Daniels, Eduard Daniels, Eduard Daniels, C. H. Specht, George Severin, Herman Haesebroeck,
afbeelding
Stukken betreffende de nalatenschap van Benjamin Eduard Davidson, afgehandeld door de weeskamer en een sequester. Afschriften. Incompleet. Deels verkeerd gefilmd.
periode: 13-08-1833 t/m 17-09-1834
plaats:
archiefnummer: VIBDNI004832
persoonsnamen: Benjamin Eduard Davidson,
afbeelding
Verzoekschrift van Ferdinand Eduard Doeve aan de assistent-resident van Loemadjang, betreffende een vacante positie. Bijgevoegd afschrift van een diploma.
periode: 06-10-1894
plaats: Malang
archiefnummer: VIBDNI005018
persoonsnamen: Ferdinand Eduard Doeve, - Morel,
afbeelding
Memorie van aangifte voor het successierecht over de boedel van Karel Eduard Fiedler, gedaan door de weeskamer te Batavia.
periode: 24-11-1877
plaats: Batavia
archiefnummer: VIBDNI005952
persoonsnamen: Karel Eduard Fiedler,
afbeelding
Kerkelijke attestatie opgesteld te Groningen voor Eduard Geluk.
periode: 27-03-1840
plaats: Groningen
archiefnummer: VIBDNI006107
persoonsnamen: Eduard Geluk,
afbeelding
Verzoekschrift van Henri Eduard Flissinger aan de resident van Pasoeroean, betreffende deelname aan het ambtenaarsexamen.
periode: 27-11-1901
plaats: Soerabaja
archiefnummer: VIBDNI006207
persoonsnamen: Henri Eduard Flissinger,
afbeelding
Verzoekschrift van Henri Eduard Flissinger aan de resident van Pasoeroean, betreffende deelname aan het ambtenaarsexamen.
periode: 27-06-1902
plaats: Soerabaja
archiefnummer: VIBDNI006211
persoonsnamen: Henri Eduard Flissinger,
afbeelding
Conduite-staat van onder andere Carel Sirardus Leonard Loth Adriaanszoon, Henrie Velu, Adolff August Antoni Liedermooy, Theodoor Frederik Hendrik Beynon, Hendrik Theodoor Wilkens, Ludolph Aart van Beusechem, Anton Christiaan Eduard Remij, Carl August Wilhelm Franzen, Charles Barrett en Daniel Augustus Barrett. Deels in zeer slechte staat.
periode: 17-01-1876
plaats: Padang
archiefnummer: VIBDNI006287
persoonsnamen: Carel Sirardus Leonard Loth, Henrie Velu, Adolff August Antoni Liedermooy, Theodoor Frederik Hendrik Beynon, Hendrik Theodoor Wilkens, Ludolph Aart van Beusechem, Anton Christiaan Eduard Remij, Carl August Wilhelm Franzen, Charles Barrett, Daniel Augustus Barrett,
afbeelding
Stukken van de Burgerlijke Stand, betreffende Johan Eduard Flikkenschild en zijn echtgenote Johanna Maria Louise Leonora Halkema, waaronder afschriften van de geboorteakten van hun kinderen Johannes Wilhelmus en Johannes Henricus en van hun kleinzoon Johan Louis Adolf. Deels gesteld in het Bahasa Indonesia. Afschriften.
periode: 1943
plaats: Tjampaka
archiefnummer: VIBDNI006293
persoonsnamen: Johan Eduard Flikkenschild, Johanna Maria Louise Leonora Halkema, Johannes Wilhelmus -, Johannes Henricus -, Johan Louis Adolf -,
afbeelding
Afstammingsbewijzen voor Jeanne la Fontaine, Caroline Josephine Hercules, Johan Eduard Flikkenschild en Johanna Maria Louise Leonora Halkema. Gesteld in het Bahasa Indonesia.
periode: 1943
plaats: Poerwakarta; Klatèn
archiefnummer: VIBDNI006303
persoonsnamen: Jeanne la Fontaine, Caroline Josephine Hercules, Johan Eduard Flikkenschild, Johanna Maria Louise Leonora Halkema,
afbeelding
Kennisgeving van de oprichting van het handelshuis J. Gellerman en Co door Eduard J. Erdmann en Joh. C. Gellerman.
periode: 01-01-1868
plaats: Semarang
archiefnummer: VIBDNI006487
persoonsnamen: J. C. Gellerman, Eduard J. Erdmann,
afbeelding
Aantekening betreffende de geboorte van Johan Eduard, zoon van Johan Fredrik Godubalk en Helena Carolina. In slechte staat.
periode:
plaats:
archiefnummer: VIBDNI006547
persoonsnamen: Johan Eduard -, Johan Fredrik Godubalk, Helena Carolina -,
afbeelding
Memorie van aangifte voor het successierecht over de boedel van Rosalien Geesdorp, gedaan door Eduard George Sersansie.
periode: 11-10-1877
plaats: Batavia
archiefnummer: VIBDNI006600
persoonsnamen: Rosalien Geesdorp, Eduard George Sersansie,
afbeelding
Staat van dienst van Eduard Frederik Carel Geselschap over 1827-1841.
periode: 25-11-1841
plaats:
archiefnummer: VIBDNI006665
persoonsnamen: Eduard Frederik Carel Geselschap,
afbeelding
Akte van adoptie door het echtpaar Adriaan Wilbert Jorisen en Frederica Florentina Foeijt van Eduard Grandisson, zoon van Ma Isa, opgesteld door notaris Huibert Ketelaar.
periode: 16-02-1798
plaats: Batavia
archiefnummer: VIBDNI006678
persoonsnamen: Ma Isa, Adriaan Wilbert Jorisen, Frederica Florentina Foeijt, Eduard Grandisson,
afbeelding
Memorie van aangifte voor het successierecht over de boedel van Eduard Carel Henderik Gunther, gedaan door de weeskamer te Batavia.
periode: 31-12-1875
plaats: Batavia
archiefnummer: VIBDNI006787
persoonsnamen: Eduard Carel Henderik Gunther,
afbeelding
Afschrift van de overlijdensaangifte van Anthony Pfaff, gedaan door Eduard van der Groen en Victor Willem Louis Rundberg. In slechte staat.
periode: 17-12-1918
plaats: Prabalingga
archiefnummer: VIBDNI007058
persoonsnamen: Anthony Pfaff, Eduard van der Groen, Victor Willem Louis Rundberg,
afbeelding
Memorie van aangifte voor het successierecht over de boedel van Willem Eduard van der Hout, gedaan door de procuratiehouder van Johanna Sidonia Raeder van Oldenbarneveld, weduwe van Van der Hout, namelijk Ulrich Jan Huber Noodt.
periode: 01-05-1877
plaats: Batavia
archiefnummer: VIBDNI007467
persoonsnamen: Willem Eduard van der Hout, Johanna Sidonia Raeder van Oldenbarneveld, Ulrich Jan Huber Noodt,
afbeelding
Memorie van aangifte voor het successierecht over de boedel van Johanna Petronella Saaijmans, weduwe van Carel Rudolf Albertus Hansen, gedaan door de zoon Adolf Eduard Cornelis Hansen.
periode: 04-09-1875
plaats: Batavia
archiefnummer: VIBDNI007609
persoonsnamen: Johanna Petronella Saaijmans, Carel Rudolf Albertus Hansen, Adolf Eduard Cornelis Hansen,
afbeelding
Memorie van aangifte voor het successierecht over de boedel van Fredrik Pieter Benardus Hoffman, gedaan door de stiefbroer Gerchard Eduard Ruardij Willems.
periode: 06-10-1873
plaats: Batavia
archiefnummer: VIBDNI007634
persoonsnamen: Fredrik Pieter Benardus Hoffman, Gerchard Eduard Ruardij Willems,
afbeelding
Inventaris van de boedel van Eduard Homma, opgesteld door de weeskamer.
periode: 28-04-1773
plaats: Batavia
archiefnummer: VIBDNI007912
persoonsnamen: Eduard Homma,
afbeelding
Stukken betreffende een zakelijke overeenkomst tussen Eduard Homma en Pieter Mossel, deels na dhr. Homma's overlijden afgehandeld. Deels een afschrift en uittreksel. Deels incompleet.
periode: 1773
plaats: Amsterdam
archiefnummer: VIBDNI007921
persoonsnamen: Eduard Homma, Pieter Mossel,
afbeelding
Vrijstelling voor een pas voor Nederlands-Indië voor Eduard August Haase.
periode: 15-06-1855
plaats: 's-Gravenhage
archiefnummer: VIBDNI008307
persoonsnamen: Eduard August Haase,
afbeelding
Conduite-staat van Henri Johan Heijting, 1892 [H1287]. Conduite-staat van Oscar Eduard Victor Hermens, 1893 [H1288].
periode: 20-12-1892 t/m 04-01-1893
plaats: Grati
archiefnummer: VIBDNI008410
persoonsnamen: Henri Johan Heijting, Oscar Eduard Victor Hermens,
afbeelding
Brief van de ambtenaar van de Burgerlijke Stand te Pasoeroean aan zijn ambtgenoot te Banjoewangi, betreffende het huwelijk van Eduard Schalk en Casara Geertruida Hagenstein.
periode: 05-07-1849
plaats: Pasoeroean
archiefnummer: VIBDNI008479
persoonsnamen: Casara Geertruida Hagenstein, Eduard Schalk,
afbeelding
Verzoekschrift van Eduard Constant Henrij van der Hout aan de resident van Pasoeroean, betreffende een vacante positie. Bijgevoegde staat van dienst over 1882-1891.
periode: 05-09-1891
plaats: Batavia
archiefnummer: VIBDNI008565
persoonsnamen: Eduard Constant Henrij van der Hout,
afbeelding
Correspondentie tussen de Raad van Justititie te Soerabaja en de ambtenaar van de Burgerlijke Stand te Pasoeroean, betreffende het overlijden van Paul Eduard Lamon.
periode: 05-08-1869 t/m 14-08-1869
plaats: Soerabaja; Pasoeroean
archiefnummer: VIBDNI008611
persoonsnamen: Paul Eduard Lamon,
afbeelding
Memorie van aangifte voor het successierecht over de boedel van Wilhelmina Augustina Jacobs, gedaan door Gerhard Ruardy Eduard Willems.
periode: 06-09-1877
plaats: Batavia
archiefnummer: VIBDNI008801
persoonsnamen: Wilhelmina Augustina Jacobs, Gerhard Ruardy Eduard Willems,
afbeelding
Memorie van aangifte voor het successierecht over de boedel van Eduard Johannes, gedaan door Izaak Carels.
periode: 18-02-1874
plaats: Batavia
archiefnummer: VIBDNI008869
persoonsnamen: Eduard Johannes, Izaak Carels,
afbeelding
Memorie van aangifte voor het successierecht over de boedel van Franciscus Martinus Jansz, gedaan door de broer Hendrik Eduard Jansz.
periode: 13-10-1876
plaats: Batavia
archiefnummer: VIBDNI008911
persoonsnamen: Franciscus Martinus Jansz, Hendrik Eduard Jansz,
afbeelding
Conduite-staat van Carl Eduard Hennings [H1504]. Signalement van de vermiste militair Franciscus Hofman [H1505].
periode: 17-01-1898 t/m 04-04-1899
plaats: Poerwaredja; Magelang
archiefnummer: VIBDNI008940
persoonsnamen: Carl Eduard Hennings, Franciscus Hofman,
afbeelding
Conduite-staat van Carl Eduard Hennings.
periode: 29-12-1894 t/m 08-03-1895
plaats: Poerwaredja
archiefnummer: VIBDNI008948
persoonsnamen: Carl Eduard Hennings,
afbeelding
Memorie van aangifte voor het successierecht over de boedel van Johanna Wilhelmina Charlotta Kuijpers, gedaan door de vader Jan Willem Eduard Kuijpers.
periode: 28-07-1877
plaats: Batavia
archiefnummer: VIBDNI009571
persoonsnamen: Johanna Wilhelmina Charlotta Kuijpers, Jan Willem Eduard Kuijpers,
afbeelding
Akten van overschrijving van de erfpachtpercelen "Kali Sepandjang I, II en III", van Eduard Nolten, als procuratiehouder van de firma "Anemaet en compagnie" te Soerabaja, in deze handelend voor Cornelis Hendrik Johan van Haeften, Adriaan van Haeften, Charlotte Maria Cornelia van Haeften, gehuwd met Abel Jan Groustra, en Jan Hendrik van Vloten, als procuratiehouder van zijn vrouw Caroline Cornelie van Haeften en Hendrik 's Jacob, als in huwelijk hebbend Cornelia Hendrica Johanna Ruijl, weduwe van Cornelis Gualtherus van Haeften, op dhr. Nolten, als procuratiehouder van de firma "Anemaet en compagnie", in deze handelend voor de "Kasiroeta Cultuur Maatschappij" te Rotterdam, opgesteld door assistent-resident Johannes Willem van der Valk. Deels dubbel gefilmd.
periode: 19-11-1897
plaats: Banjoewangi
archiefnummer: VIBDNI010111
persoonsnamen: Eduard Nolten, Cornelis Hendrik Johan van Haeften, Adriaan van Haeften, Charlotte Maria Cornelia van Haeften, Abel Jan Groustra, Jan Hendrik van Vloten, Caroline Cornelie van Haeften, Hendrik 's Jacob, Cornelia Hendrica Johanna Ruijl, Cornelis Gualtherus van Haeften,
afbeelding
Correspondentie van de resident van Pasoeroean met onder meer het Plaatselijk Bestuur, de ambtenaar van de Burgerlijke Stand te Malang, de gouverneur-generaal en de directie van het wezengesticht "Parapattan", betreffende de plaatsing van Louise en Eduard, kinderen van de heer Kok en zijn huishoudster Hendrika Boosma of Bloosman. Deels in slechte staat. Deels gesteld in het Maleis.
periode: 28-07-1865 t/m 28-10-1865
plaats: Pasoeroean; Batavia; Malang
archiefnummer: VIBDNI010122
persoonsnamen: - Kok, Eduard -, Louise -, Hendrika Boosma, Hendrika Bloosman,
afbeelding
Brief van de ambtenaar van de rechten van successie en overgang te Bandawasa aan de assistent-resident van Banjoewangi, betreffende een verklaring van onvermogen over de nalatenschap van Jan Willem Eduard Kuijpers.
periode: 05-05-1906
plaats: Bandawasa
archiefnummer: VIBDNI010197
persoonsnamen: Jan Willem Eduard Kuijpers,
afbeelding
Memorie van aangifte voor het successierecht over de boedel van Eduard Reinhart Wilhelm Los, gedaan door de weeskamer te Batavia.
periode: 15-04-1875
plaats: Batavia
archiefnummer: VIBDNI010656
persoonsnamen: Eduard Reinhart Wilhelm Los,
afbeelding
Kerkelijke attestatie opgesteld te Padang voor Nicolaas Eduard Magnus.
periode: 05-06-1837
plaats: Padang
archiefnummer: VIBDNI011417
persoonsnamen: Nicolaas Eduard Magnus,
afbeelding
Memorie van aangifte voor het successierecht over de boedel van François Matheen, gedaan door zijn vader Eduard Carolus Matheen.
periode: 22-02-1878
plaats: Batavia
archiefnummer: VIBDNI011550
persoonsnamen: François Matheen, Eduard Carolus Matheen,
afbeelding
Memorie van aangifte voor het successierecht over de boedel van Augusta Frederika Carolina Magnier, gedaan door haar vader Charles Eduard Auguste Ferdinand Magnier.
periode: 15-01-1879
plaats: Batavia
archiefnummer: VIBDNI011554
persoonsnamen: Augusta Frederika Carolina Magnier, Charles Eduard Auguste Ferdinand Magnier,
afbeelding
Memorie van aangifte voor het successierecht over de boedel van Gerard Eduard Matheron, gedaan door zijn vader François Matheron.
periode: 21-02-1874
plaats: Batavia
archiefnummer: VIBDNI011595
persoonsnamen: Gerard Eduard Matheron, François Matheron,
afbeelding
Afschrift van de overlijdensakte van Gustaaf Eduard Loffman, weduwnaar van Jacoba Geertruida Kolmus.
periode: 08-02-1918
plaats: Prabalingga
archiefnummer: VIBDNI011788
persoonsnamen: Eugène Ferouge, Ferdinand Alphonse Emile van Ham, Gustaaf Eduard Loffman, Jacoba Geertruida Kolmus,
afbeelding
Brieven van de resident van Bagelen aan de assistent-resident van Ledok en de assistent-resident van Karanganjar, betreffende opsporing van Eduard Diseré Lebrun.
periode: 04-07-1889 t/m 06-07-1889
plaats: Poerwaredja
archiefnummer: VIBDNI011885
persoonsnamen: Eduard Diseré Lebrun,
afbeelding
Conduite-staat van Eduard Rudolf van Lier.
periode: 17-03-1897
plaats: Koeta'ardja
archiefnummer: VIBDNI011925
persoonsnamen: Eduard Rudolf van Lier,
afbeelding
Conduite-staat van Eduard Rudolf van Lier.
periode: 02-02-1898
plaats: Koeta'ardja
archiefnummer: VIBDNI011928
persoonsnamen: Eduard Rudolf van Lier,
afbeelding
Memorie van aangifte voor het successierecht over de boedel van Paulina Albertina Neirinckx, gedaan door Eduard Joannes Willem Gijsbertus Neirinckx.
periode: 18-05-1874
plaats: Batavia
archiefnummer: VIBDNI012136
persoonsnamen: Paulina Albertina Neirinckx, Eduard Joannes Willem Gijsbertus Neirinckx,
afbeelding
Brief van het Hooggerechtshof van Nederlands-Indië aan de assistent-resident van Banjoewangi, betreffende de wettiging van Eduard Philip Wilhelm, kind van E. Nolten.
periode: 20-04-1893
plaats: Batavia
archiefnummer: VIBDNI012324
persoonsnamen: Eduard Philip Wilhelm -, E. Nolten,
afbeelding
Uittreksel uit het register tot inschrijving der akten van geboorte te Banjoewangi in 1899, betreffende Kittij Louise, dochter van het echtpaar Eduard Nolten en Johanna Christina Dooms.
periode: 12-12-1913
plaats: Soerabaja
archiefnummer: VIBDNI012328
persoonsnamen: Kittij Louise -, Eduard Nolten, Johanna Christina Dooms,
afbeelding
Brief van de buitengewoon ambtenaar van de Burgerlijke Stand te Brebes aan zijn ambtsgenoot te Soekaboemi, betreffende het uittreksel uit het register tot inschrijving der akten van overlijden, aangaande Herman Jacobus Eduard Morpey, in leven gehuwd met Josephine Wilhemina Saloman of Salmon. Met als bijlage een afschrift van het uittreksel.
periode: 13-11-1913
plaats: Brebes
archiefnummer: VIBDNI012494
persoonsnamen: Herman Jacobus Eduard Morpey, Josephine Wilhelmina Saloman, Josephine Wilhelmina Salmon,
afbeelding
Brief van de weeskamer te Soerabaja aan de ambtenaar van de Burgerlijke Stand te Pasoeroean, betreffende afschriften van de akten van geboorte en erkenning van Dirk Eduard, Eugenie Frederika en A. Hendrik Meijer en een afschrift van de overlijdensakte van hun vader Willem Fredrik Meijer.
periode: 05-09-1901
plaats: Soerabaja
archiefnummer: VIBDNI012577
persoonsnamen: Dirk Eduard Meijer, Eugenie Frederika Meijer, A. Hendrik Meijer, Willem Fredrik Meijer,
afbeelding
Conduite-staat van Eduard Martens.
periode: 21-01-1893
plaats: Malang
archiefnummer: VIBDNI012595
persoonsnamen: Eduard Martens,
afbeelding
Verzoekschrift van K. Motta, betreffende de geboorteakte van zijn zoon Alexander Eduard Motta. Met een brief van de ambtenaar van de burgerlijke stand te Banjoewangi, betreffende de legalisering van de geboorteakte.
periode: 21-06-1915 t/m 02-09-1915
plaats: Banjoewangi
archiefnummer: VIBDNI012988
persoonsnamen: K. Motta, Alexander Eduard Motta,
afbeelding
Memorie van aangifte voor het successierecht over de boedel van Louise Jozephine Emilie Bertken Otken, gedaan door de vader Louis Alexandre Jacques Eduard Otken.
periode: 09-05-1874
plaats: Batavia
archiefnummer: VIBDNI013149
persoonsnamen: Louise Jozephine Emilie Bertken Otken, Louis Alexandre Jacques Eduard Otken,
afbeelding
Brief van de ambtenaar van de Burgerlijke Stand te Magelang aan de wees- en boedelkamer te Semarang, betreffende de aangifte van overlijden van Lodewijk Eduard Mollet, in leven gehuwd met Maria Henriëtta Nidek. In slechte staat.
periode: 21-04-1850 t/m 21-04-1859
plaats: Magelang
archiefnummer: VIBDNI013374
persoonsnamen: Lodewijk Eduard Mollet, Maria Henriëtta Nidek,
afbeelding
Verzoekschrift van Louis Roger Eduard van Polanen Petel aan de resident van Tegal, betreffende deelname aan het ambtenaarsexamen.
periode: 01-10-1865
plaats: Tegal
archiefnummer: VIBDNI013522
persoonsnamen: Louis Roger Eduard van Polanen Petel,
afbeelding
Conduite-staat van Pieter Dirk Eduard van Ossenbruggen. Deels in slechte staat.
periode: 15-01-1881
plaats: Wanasaba
archiefnummer: VIBDNI013607
persoonsnamen: Pieter Dirk Eduard van Ossenbruggen,
afbeelding
Kerkelijke attestatie opgesteld te Kampen voor Karel Eduard August Naumann.
periode: 05-06-1835
plaats: Kampen
archiefnummer: VIBDNI013659
persoonsnamen: Karel Eduard August Naumann,
afbeelding
Memorie van aangifte voor het successierecht over de boedel van Eduard Petermann, gedaan door de weeskamer.
periode: 31-01-1878
plaats: Batavia
archiefnummer: VIBDNI013681
persoonsnamen: Eduard Petermann,
afbeelding
Brief van - Q-, betreffende de geboorteakta van Hendrik Queysen en Eduard Queysen, zoon van Wilhem Gerrit Queyzen en Varida. In slechte staat.
periode: 12-04-1893
plaats: Indië
archiefnummer: VIBDNI014113
persoonsnamen: Hendrik Queysen, Eduard Queysen, Wilhem Gerrit Queyzen, Varida -,
afbeelding
Memorie van aangifte voor het successierecht over de boedel van Julien Eduard Rooman, gedaan door de weeskamer.
periode: 30-12-1876
plaats: Batavia
archiefnummer: VIBDNI014188
persoonsnamen: Julien Eduard Rooman,
afbeelding
Brief van de gouverneur van Sumatra's Westkust aan de gouverneur-generaal, betreffende de proces verbalen van de eedaflegging door Christiaan Frederik Eduard Praetorius en Johan Louis Regenhardt. Met bijlagen.
periode: 29-07-1869
plaats: Padang
archiefnummer: VIBDNI014226
persoonsnamen: Christiaan Frederik Eduard Praetorius, Johan Louis Regenhardt,
afbeelding
Stamboek der Nederlandsch Indische Ambtenaren, betreffende Eduard Rochussen.
periode: 07-02-1848
plaats: Limpoeng
archiefnummer: VIBDNI014546
persoonsnamen: Eduard Rochussen,
afbeelding
Memorie van aangifte voor het successierecht over de boedel van Anton Henri Eduard Albert Remy, gedaan door Anton Christiaan Eduard Remy.
periode: 21-01-1878
plaats: Batavia
archiefnummer: VIBDNI014825
persoonsnamen: Anton Henri Eduard Albert Remy, Anton Christiaan Eduard Remy,
afbeelding
Memorie van aangifte voor het successierecht over de boedel van Ernest Eduard Riquez, gedaan door de weeskamer.
periode: 22-02-1877
plaats: Batavia
archiefnummer: VIBDNI014832
persoonsnamen: Ernest Eduard Riquez,
afbeelding
Memorie van aangifte voor het successierecht over de boedel van Francois Ritter, gedaan door lijkaanvaarder Eduard Alexander Dutrieux.
periode: 03-04-1873
plaats: Batavia
archiefnummer: VIBDNI014920
persoonsnamen: Francois Ritter, Eduard Alexander Dutrieux,
afbeelding
Gerechtelijke stukken betreffende de rechtszaak tussen Eduard Perkens en J. O. Tjiamko of Tjiako. Met stukken betreffende Robert Addison. Deels uittreksels. Deels gesteld in het Engels. Deels in zeer slechte staat.
periode: 1822 t/m 1823
plaats: Batavia
archiefnummer: VIBDNI014950
persoonsnamen: Eduard Perkens, Robert Addison, J. O. Tjiamko, J. O. Tjiako,
afbeelding
Kerkelijke attestatie opgesteld te Kampen voor Jacob Eduard van der Smit-. In slechte staat.
periode: 03-11-1834
plaats: Kampen
archiefnummer: VIBDNI015096
persoonsnamen: Jacob Eduard van der Smit,
afbeelding
Verzoekschrift van Eduard Philippus Pohl aan de resident van Pasoeroean, betreffende het in bruikleen krijgen van een erf.
periode: 05-04-1849
plaats: Pasoeroean
archiefnummer: VIBDNI015163
persoonsnamen: Eduard Philippus Pohl,
afbeelding
Memorie van aangifte voor het successierecht over de boedel van David Antoine Edmond Pohl, zoon van Elizabeth Henrietta Josephina Sleebos, gedaan door de vader Eduard Philippus Pohl. Memorie van aangifte voor het successierecht over de boedel van David Anthonij Pool, in leven gehuwd met Susanna Catharina Sleebos, gedaan door de executeur-testamentaire Eduard Philippus Pohl. Deels in slechte staat.
periode: 25-07-1853 t/m 17-09-1853
plaats: Pasoeroean
archiefnummer: VIBDNI015249
persoonsnamen: David Antoine Edmond Pohl, Eduard Philippus Pohl, Elizabeth Henrietta Josephina Sleebos, David Anthonij Pool, Eduard Philippus Pohl, Susanna Catharina Sleebos,
afbeelding
Boedelrekening voor de erfgenamen van Eduard Ravensberg over 1730-1748, opgesteld door de heer Van Zitter.
periode: 1748
plaats:
archiefnummer: VIBDNI015290
persoonsnamen: Eduard Ravensberg, - van Zitter,
afbeelding
Staat van dienst van Eduard Johannes Alting Siberg over 1851-1868.
periode: 17-03-1868
plaats: Padang
archiefnummer: VIBDNI015378
persoonsnamen: Eduard Johannes Alting Siberg,
afbeelding
Memorie van aangifte voor het successierecht over de boedel van Karel Eduard Hendrik, gedaan door zijn moeder Maria Antonia Josina van Beekom, gehuwd met Johan Hendrik Karel Steinmetz.
periode: 17-06-1877
plaats: Batavia
archiefnummer: VIBDNI015619
persoonsnamen: Karel Eduard Hendrik -, Maria Antonia Josina van Beekom, Johan Hendrik Karel Steinmetz,
afbeelding
Memorie van aangifte voor het successierecht over de boedel van Heinrich Wenzel Eduard Scholz, gedaan door de weeskamer.
periode: 1874
plaats: Batavia
archiefnummer: VIBDNI015755
persoonsnamen: Heinrich Wenzel Eduard Scholz,
afbeelding
Memorie van aangifte voor het successierecht over de boedel van Eduard Schlachter, gedaan door de weeskamer. Deels verkeerd gefilmd.
periode: 15-04-1875
plaats: Batavia
archiefnummer: VIBDNI015964
persoonsnamen: Eduard Schlachter,
afbeelding
Afschrift van de huwelijksakte van Eduard Philipp en Katim, bij de doop genaamd Wilhelmina Paulina Clara Tajaban. Met bijlagen.
periode: 10-10-1900
plaats: Meester Cornelis; Padang
archiefnummer: VIBDNI016007
persoonsnamen: Eduard Philipp, Katim -, Wilhelmina Paulina Clara Tajaban,
afbeelding
Uittreksel uit het register tot inschrijving van de akten van huwelijksaangifte, betreffende het voorgenomen huwelijk van Jules Eduard Pelsmaeker en Bertha Beck.
periode: 18-06-1917
plaats: Salatiga
archiefnummer: VIBDNI016027
persoonsnamen: Jules Eduard Pelsmaeker, Bertha Beck,
afbeelding
Conduite-staten van Evert Halfsterman, IJsbrand Gaade, Philippus Hermanus baron van Reede van Oudtshoorn, Johannes Heijting, Johannes Jakobus de Graaf en Johan Frederik Eduard Leijting.
periode: 12-01-1874
plaats: Poerwaredja
archiefnummer: VIBDNI016111
persoonsnamen: Evert Halfsterman, IJsbrand Gaade, Philippus Hermanus van Reede van Oudtshoorn, Johannes Heijting, Johannes Jakobus de Graaf, Johan Frederik Eduard Leijting,
afbeelding
Brief van de resident van Banjoemas aan de gouverneur-generaal, betreffende het proces verbaal van de eedaflegging door Eduard Rochussen. Met bijlage.
periode: 27-07-1854
plaats: Banjoemas
archiefnummer: VIBDNI016243
persoonsnamen: Eduard Rochussen,
afbeelding
Memorie van aangifte voor het successierecht over de boedel van Ludwig Eduard Schultz, gedaan door lijkaanvaarder August Friedrich Schultz.
periode: 21-11-1876
plaats: Batavia
archiefnummer: VIBDNI016254
persoonsnamen: Ludwig Eduard Schultz, August Friedrich Schultz,
afbeelding
Memorie van aangifte voor het successierecht over de boedel van Francina Johanna Heijer, gedaan door de weduwnaar Eduard George Sersansie.
periode: 20-04-1875
plaats: Batavia
archiefnummer: VIBDNI016575
persoonsnamen: Francina Johanna Heijer, Eduard George Sersansie,
afbeelding
Verzoekschrift van Jacobus Eduard Swartz aan de resident van Pasoeroean, betreffende een vacante positie.
periode: 15-04-1879
plaats: Pasoeroean
archiefnummer: VIBDNI017056
persoonsnamen: Jacobus Eduard Swartz,
afbeelding
Opgave van aangegeven sterfgevallen bij de ambtenaar van de Burgerlijke Stand te Pasoeroean over de maand september 1876 voor de ontvanger van het recht van successie en overgang, betreffende Antoine Eduard Croese, Elisabeth Cornelia Sophia van der Poel en een doodgeboren kind. In slechte staat.
periode: 02-11-1876
plaats: Pasoeroean
archiefnummer: VIBDNI017241
persoonsnamen: Antoine Eduard Croese, Elisabeth Cornelia Sophia van der Poel,
afbeelding
Opgave van personen die in aanmerking wensen te komen voor een vergunning tot vast verblijf in Nederlands-Indië, betreffende Cornelis Eduard Maria Sijlmans, verzonden aan de resident van Pasoeroean.
periode: 06-12-1917
plaats: Loemadjang
archiefnummer: VIBDNI017354
persoonsnamen: Cornelis Eduard Maria Sijlmans,
afbeelding
Onderhandse akte van procuratie door de weduwe Schalk, geboren Mina, van een onbekend persoon om een verklaring af te leggen omtrent de aanvaarding van de erfportie van haar kinderen uit de nalatenschap van haar overleden echtgenoot Eduard Adolf Schalk. Afschrift.
periode: 1908
plaats: Banjoewangi
archiefnummer: VIBDNI017356
persoonsnamen: Eduard Adolf Schalk, - Mina,
afbeelding
Brief van de resident van Besoeki aan de assistent-resident van Banjoewangi, betreffende de regeling van het pensioen van Alima, weduwe van Eduard Adolf Schalk, en onderstand voor haar kinderen.
periode: 05-08-1908
plaats: Bandawasa
archiefnummer: VIBDNI017500
persoonsnamen: Alima -, Eduard Adolf Schalk,
afbeelding
Verzoekschrift van Louis Henri Eduard Schoonheijt aan de gouverneur-generaal, betreffende een vergunning tot vast verblijf in Nederlands-Indië. Met als bijlage zijn tijdelijke verblijfsvergunning.
periode: 29-03-1893
plaats: Soerabaja
archiefnummer: VIBDNI017549
persoonsnamen: Louis Henri Eduard Schoonheijt,
afbeelding
Opgave van erkenningen van natuurlijke kinderen te Meester Cornelis, betreffende Karel Eduard, zoon van Dirk Wilhelm Schwab en Atjeh.
periode: 14-07-1917
plaats: Meester Cornelis
archiefnummer: VIBDNI017645
persoonsnamen: Karel Eduard -, Dirk Wilhelm Schwab, Atjeh -,
afbeelding
Memorie van aangifte voor het successierecht over de boedel van Johan Eduard Thomas, gedaan door de weduwe Anna Wilhelmina Sersansie. Deels in slechte staat.
periode: 10-05-1878
plaats: Batavia
archiefnummer: VIBDNI017926
persoonsnamen: Johan Eduard Thomas, Anna Wilhelmina Sersansie, Emma Helena Susanna Poelman,
afbeelding
Memorie van aangifte voor het successierecht over de boedel van Joseph Paul August Tellings, gedaan door de vader Fredrik Theodor Eduard Tellings.
periode: 07-09-1874
plaats: Batavia
archiefnummer: VIBDNI018019
persoonsnamen: Joseph Paul August Tellings, Fredrik Theodor Eduard Tellings,
afbeelding
Memorie van aangifte voor het successierecht over de boedel van Eduarde Leonore Tellings, gedaan door de vader Fredrik Theodor Eduard Tellings.
periode: 04-01-1875
plaats: Batavia
archiefnummer: VIBDNI018020
persoonsnamen: Eduarde Leonore Tellings, Fredrik Theodor Eduard Tellings,
afbeelding
Memorie van aangifte voor het successierecht over de boedel van Louis Jacobus Anthonie Tollens, gedaan door Eduard de Lang Evertsen, als executeur testamentaire.
periode: 15-10-1874
plaats: Serang
archiefnummer: VIBDNI018036
persoonsnamen: Louis Jacobus Anthonie Tollens, Eduard de Lang Evertsen,
afbeelding
Verzoekschrift van Barend Eduard Anthonie Ronkes aan de resident van Pasoeroean, betreffende een vacante positie. Met bijgevoegde staat van dienst.
periode: 16-02-1904
plaats: Loemadjang
archiefnummer: VIBDNI018056
persoonsnamen: Barend Eduard Anthonie Ronkes,
afbeelding
Brief van de directeur van Binnenlands Bestuur aan de gouverneur-generaal, betreffende het proces verbaal van de eedaflegging door Eduard Bartholomeus Rudolf Tellings. Met bijlage. Met een verklaring van Anthonij Joseph Helant, betreffende zijn eerder afgelegde eed. Deels in zeer slechte staat en daardoor incompleet.
periode: 19-07-1869
plaats: Buitenzorg; Palembang
archiefnummer: VIBDNI018166
persoonsnamen: Eduard Bartholomeus Rudolf Tellings, Anthonij Joseph Helant,
afbeelding
Staat van dienst van Robert Eduard Rolf over de periode 1853-1868.
periode: 22-11-1868
plaats: Pasoeroean
archiefnummer: VIBDNI018257
persoonsnamen: Robert Eduard Rolf,
afbeelding
Uittreksel uit het doopboek van de protestantse kerk te Prabalingga, betreffende de doop van Mien, dochter van Barend Eduard Anthonie Ronkes en Asmanie.
periode: 22-08-1919
plaats: Prabalingga
archiefnummer: VIBDNI018591
persoonsnamen: Mien -, Barend Eduard Anthonie Ronkes, Asmanie -,
afbeelding
Verzoekschrift van Johannes Eduard Tokaija aan de resident van Pasoeroean, betreffende deelname aan het ambtenaarsexamen. In slechte staat.
periode: 1902
plaats: Pasoeroean
archiefnummer: VIBDNI019160
persoonsnamen: Johannes Eduard Tokaija,
afbeelding
Memorie van aangifte voor het successierecht over de boedel van Henriette van Berckel Bik, gedaan door de weduwnaar Eduard Carel August Georg Waitz.
periode: 21-09-1876
plaats: Batavia
archiefnummer: VIBDNI019542
persoonsnamen: Henriette van Berckel Bik, Eduard Carel August Georg Waitz,
afbeelding
Memorie van aangifte voor het successierecht over de boedel van Frederikus Eduard Waas, gedaan door Petrus Waas. In slechte staat.
periode: 07-11-1876
plaats: Batavia
archiefnummer: VIBDNI019977
persoonsnamen: Frederikus Eduard Waas, Petrus Waas,
afbeelding
Memorie van aangifte voor het successierecht over de boedel van Frits Bastiaanse Willems, gedaan door Gerchard Ruardij Eduard Willems.
periode: 19-08-1878
plaats: Batavia
archiefnummer: VIBDNI020219
persoonsnamen: Frits Willems, Gerchard Ruardij Eduard Willems,
afbeelding

vorige pagina

home >