-->
CBG | Centrum voor Familiegeschiedenis

WieWasWie


WieWasWie is het online platform dat de Nederlandse erfgoedinstellingen gebruiken om hun historische persoonsgegevens centraal aan te bieden. Als platform vervangt het de website GenLias, die vanaf 1 januari 2013 offline is.

WieWasWie geeft toegang tot miljoenen documenten met historische persoonsgegevens, afkomstig uit heel Nederland. WieWasWie biedt de beginnende onderzoeker bovendien steun in de vorm van laagdrempelige achtergrondinformatie over onderzoek naar de familiegeschiedenis en over het gebruik van de website zelf.

WieWasWie.nl is het resultaat van de gezamenlijke inspanningen van een groot aantal erfgoedinstellingen. Het Centraal Bureau voor Genealogie (CBG) beheert het platform WieWasWie.

==

WieWasWie heeft inmiddels een zoekwidget beschikbaar gesteld voor de deelnemende archiefinstellingen. Een widget is een applicatie die gebruikers met behulp van een code kunnen plaatsen op hun website. Denk bijvoorbeeld aan YouTube video’s die op elke website geļntegreerd kunnen worden.

Instellingen die deelnemen aan WieWasWie kunnen met deze widget de gegevens uit WieWasWie via eenvoudig zoeken ook doorzoekbaar maken op hun eigen website. Deelnemende instellingen kunnen zelf aangeven op welke wijze ze de widget willen integreren.

Op dit moment is de widget alleen nog beschikbaar voor aan WieWasWie deelnemende archiefinstellingen. In de toekomst zal de widget wellicht breder beschikbaar worden gesteld. Zie onderstaand hoe de vormgeving van een werkend voorbeeld van de widget er uit kan zien.

Neem voor meer informatie contact op met WieWasWie: helpdesk@wiewaswie.nl
home > WieWasWie